שונות

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך, ענייני מקדש, ספר, תשל"ט

'מהר שלם' - הרב שלמה מן-ההר, תכב עמ', מרחבים י-ם, תשל"ט 

באסופה זו לוקטו מאמריו וכתביו בענייני מקרא ומקדש. בעיוני תנ"ך מאמרים עקרוניים על דרך הלימוד (כמו: 'בין אנשי מדע המקרא וביני'), דמויות (שמשון, שאול, דוד, מיכל ועוד) ועיון בכמה ספרים (יחזקאל, אסתר, עמוס ועוד).

מכולם עולה דרכו של איש הלכה ותלמוד מובהק שידיו רב לו בסוגיות מקרא תכניו ולשונו. רבגוניותו המשלבת מקרא ותורה שבעל פה הלכה ואגדה, באה לידי ביטוי גם בחלק השני שעניינו מקדש ומשכן, קדושה ועבודת הקודש.חזרה לשונות