ספרים

שטיינר פועה - 'ההר הטוב הזה'

ההר הטוב הזה - פועה שטיינר

 
בספר מתוארת דמותו המיוחדת של הרב שלמה ז. מן- ההר, רבה של שכונת בית וגן בירושלים במשך ארבעים שנה.
 
הרב מן ההר דור חמישי בירושלים היה רב ללא שעות קבלה מוגדרות. "מורה מדור הנפילים", שולחן ערוך מהלך","דמות לחיקוי" אלה הם רק מקצת התארים בהם כונה על ידי כל מי שבא עמו במגע.

דמות של האיש, ההוגה בתורה בשבתו בביתו ובלכתו בדרך, משורטטת בכישרון רב על ידי ביתו, פועה שטיינר, מחברת הספר "מתוך ההפיכה".

בתיאוריה מלאי הרגש, היא מחיה את עולמו של אביה בתחנות השונות בחייו: החיידר, בירושלים של מלחמת העולם הראשונה: ישיבות ליטא המפורסמות" קלם, טלז ומיר, היישובים בהם עשה את צעדיו הראשונים בהוראה: יסוד- המעלה ושדה יעקב. המצור בעיר העתיקה והשבי בעבר הירדן, פועלו בשדה החינוך וכהונתו כרב בישראל.
מתוך העדויות הרבות המובאות בספר של תלמידים ואנשי חינוך, "עמך" ותלמידי חכמים, עולה דמות נערצת של גדול בתורה, איש חזון, המודה ומהלל את הקב"ה על התקומה המופלאה של ישראל בארצו אחרי השואה, ועורג כל ימיו לבניין בית המקדש. 

בספר רקע היסטורי עשיר ויריעה רחבה של אישים ומקומות מעורי עניין בין דפיו שזורים סיפורים אותנטים בעלי ערך חינוכי רב, העשויים לתרום להורים,מורים, מחנכים וכל אדם באשר הוא.  

 
בספר 559 עמודים + תמונותחזרה לספרים