ספרים

ש. בת ציון - 'לכתך אחרי במדבר'

על המצור בעיר-העתיקה והשבי בעבר הירדן, הוצאה פרטית, ירושלים תשס"ו - 356 עמ' + תמונות.

חזרה לספרים