מכתבים

תשנ"ה, 'יקיר ירושלים' - מכתב תשובה של מר אהוד אולמרט לרב

לכבוד

הרב שלמה מן ההר שליט"א

ירושלים

כבוד הרב מן ההר הנכבד,


קיבלתי מכתבך והתרגשתי מאוד לקוראו.


עם קריאת המכתב, אני מבין ומרגיש עד כמה צדקנו בהחלטתנו להעניק לכבוד הרב, את התואר הנכבד של "יקיר ירושלים", ועד כמה מתאים לרב תואר זה המוענק לבן ירושלים, שלחם למענה, שנפל בשבי ירושלים, ושמרביץ בה תורה זה עשרות שנים.


דבר נפלא ביותר לימדנו הרב במעשהו זה, שכפי שהוא בא לידי ביטוי במכתבו, והוא שאפשר להעניק לאדם כבוד גדול, ולא זו בלבד שהדבר לא יוסיף לו גאווה: אלא שהינו מוסיף לו ענווה וצניעות.


אשרי העם שיש בו מנהיגים כאלה.


על אף שאנו מבינים היטב לרוחו של הרב, לא נוכל, לצערנו, להעביר את הטקס למקום אחר.


נקבל בצער - אך בהבנה ובאהבה - את היעדרו של כבוד הרב מן הטקס.


יורשה לי להוסיף ולהעיר כי ישנם מושגים שבמהלך השנים והזמנים חל שינוי במשמעותם המקובלת, כך שתיאטרון ירושלים - על אף שמו - זוכה לארח בין היתר, למשל את טקסי פרס ישראל ואת חידון התנ"ך העולמי ועוד ועוד. למעשה, זה האולם הציבורי העירוני המתאים ביותר לכגון אלו.


אשמח בהזדמנות להיפגש עם כבוד הרב ולשוחח איתו בעניינים אלה.


בברכה

אהוד אולמרטחזרה למכתבים