מכתבים

תשנ"ט, שבט - מכתב שכתב לבני משפחתו כהקדשה לספר 'מהר שלם'

'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' שמות כה, ח,


בתוכם - בתוך ליבותיהם, העיקר שקדושת בית המקדש - התורה, תהיה בלבבכם תמיד.

יהי רצון שאהבת התורה ואהבת הכתוב בה, תהיה כל חייכם בלבבכם, ולאורה תלכו.

'אהבת עולם אהבתיך' ירמיהו לא, ב,

מאבא ואימא - מזמור לתודה!

חזרה למכתבים