קטעי עיתונים

בן יהודה נחום - 'מעט מן האור', אלול תשס"א

זאת אשר איננו פה – עימנו היום (דברים כ"ט, יד)

זיכרונות אישיים לדמותו של הרב שלמה מן ההר זללה"ה, במלאת שנה לעלייתו לגנזי מרומים בכ"ו אלול תש"ס, מאת תלמידו הרב נחום בן יהודה, ראש ישיבת "הר אפרים" בקדומים.


שנה חלפה מאז הסתלקותו של מו"ר הרב שלמה מן ההר זללה"ה, ועדיין דומה בעינינו כי אע"פ שכבר "איננו פה", בכל זאת הרי הוא "עימנו היום", דמותו ניצבת לנגד עינינו ושפתיו דובבות ומוסיפות להנחות אותנו.

 

נתוודעתי אל הרב לראשונה כשלמדתי בישיבה בירושלים והזדמנה לי שאלה בהלכה, אז נגלה לפני כדמות אבהית; אדם גדול בדירה פשוטה, המשכתי להגיע אליו מידי שבוע במשך 23 שנים עד קרוב ליום פטירתו אשתקד.

 

מידי שבוע נהגתי לשאול אותו שאלות מכל חלקי התורה ומכל תחומי החיים, והרב משיב - כאן פסוק בספר זכריה, כאן משנה במסכת כלים, כאן סוגיה תלמודית, כאן הלכה בשולחן ערוך. והדברים מאירים. הנה התורה מדברת אלי, תורה חיה, תורת חיים. בדבריו באה לידי ביטוי השכלתו הכללית הרחבה – בהתאם לתפיסתו, שמורה הלכה צריך להיות בקי במציאות כשם שהוא בקי בהלכה.

 

הרב לימד מספר שנים בתוכנית 'מרחבים' – תנ"ך ותורה על פי רש"י ורמב"ן – אשר הם לדעתו אינם פרשנים אלא מורי הוראה. כשהתפלאנו מבקיאותו  ומדקדקנותו במקרא אמר – "אני מדייק פי 20 בגמרא".

 

סיפר לי הרב שבישיבה בליטא, כשיתר התלמידים הכינו את השיעור הכללי, היה לומד את כל המסכת עם המהרש"א. מכאן בקיאותו ודקדקנותו בכל הסוגיות – הלכתיות ואגדתיות – ובסדר מוסר היה נוטל ספר תנ"ך ולומד בו.

 

והנה קמה ישיבה לצעירים בקדומים, אשר כל פרטי תוכנית הלימודים נקבעו בהתייעצות עם הרב ע"ה. גם מיקומה על הגבעה – בהמלצתו. המסר שהעביר לנו היה ברור – לגדל תלמידי חכמים הבקיאים בכ"ד ספרים ובש"ס משנה, בהלכה ובאמונה. תוך שימת דגש מיוחד למקדש וקודשיו שכל כך היו מרכזיים בתורת רבנו. אומנם חש אני כמו רבי אליעזר (סנהדרין ס"ח, ע"א) "הרבה תורה למדתי מרבי ולא חיסרתי ממנו אלא ככלב המלקק מן הים", אבל בזכות הדרכתו והמשך מורשתו בידי התלמידים  תהיינה שפתותיו דובבות, יהי זכרו ברוך.

 

 

 חזרה לקטעי עיתונים