מקדש

פיטום הקטורת - 'מהר שלם', 'תחומין' ה'

פיטום הקטורת - 'מהר שלם' - עמודים שכא - שלג
'תחומין' ה', תשמ"ד - עמודים 458 - 468

חזרה למקדש