מקדש

מהלכות הר הבית - 'מהר שלם', 'מורשה' יא'

מהלכות הר הבית - 'מהר שלם', עמודים רנו - רסב
עיון ברמב"ם, הלכות בית הבחירה פרק ה'

'מורשה' יא - תשל"ז - 2003

חזרה למקדש