מקדש

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם - 'מהר שלם', 'עיטורי כוהנים'

'מהר שלם' - עמודים שמג - שנד
עיטורי כוהנים - חוברת 56 - הרצאה שניתנה בישיבת 'עטרת כוהנים' בחול המועד פסח תשמ"ג

חזרה למקדש