מקדש

הלשכות בבית המקדש - 'מהר שלם', 'תחומין' ו'

הלשכות בבית המקדש
מהר שלם עמוד רסג
תחומין ו' - תשמ"ה עמודים: 445-468

חזרה למקדש