אשתו, הרבנית מטילדה ע"ה

שטיינר פועה - ברכה ליום הולדת 90 - כסלו תשס"ד

"אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה"

כל מילות התודה לא יספיקו -

על שגידלת אותנו לתורה, לחופה ולמעשים-טובים בעמל וביגיעה.


לתורה - השקעת יחד עם אבא ז"ל את כל כולך לטעת בליבנו אהבת תורה ויראת-שמיים, אף למדת אתנו ממש.


לחופה - נתת לנו דוגמה אישית כה טובה ויקרה, חינכת אותנו להקים בית של תורה, הדרכת ועזרת.


ולמעשים - טובים
– לימדת לתת מעצמך ולתת ולתת לזולת;


שימשת - והנך משמשת עד היום - סמל של צניעות בכל ארחות החיים, הסתפקות במועט, חריצות ומסירות, שהם מאבני היסוד לחיים עם בן-תורה.


דרשת צמר ופשתים ותעשי בחפץ כפייך -


בחריצותך הרבה ובטעמך כי טוב תמיד סרגת ורקמת, גזרת ותפרת - לנו בנותייך ואף לנכדותייך (והיום לנינייך) - בגדים לתפארת;


"שש וארגמן" היה לבושנו- "עוז והדר"!


אמא יקרה!

מה נוכל לתת לך בתמורה?


ברכות מכל הלב, שה' יתן לך כוח להמשיך ולהשרות עלינו, על ילדינו ועל נכדינו מאותה רוח איתנה, שאת חדורה בה:

של אהבת תורה וביטחון בקב"ה - שכל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה;

רוח של אופטימיות ולימוד זכות;

רוח של חוכמה ועצה;

רוח , שכל הרוחות שבעולם אינן יכולות לה.

אנחנו מברכים אותך:

שתראי ברכה בעמלך, ותזכי לרוות מכולנו - צאצאייך, רוב נחת.


ויה"ר, שנזכה כולנו יחד לביאת משיח צדקו, לתחיית המתים ולבניין

בית-מקדשנו במהרה בימינו, אמן.

באהבה רבה פועה



חזרה לכתבו עליה