אשתו, הרבנית מטילדה ע"ה

שלוסברג גליה (לבית שפירא) - ברכה ליום הולדת 90 - כסלו תשס"ד

לסבתא שלנו שהגיעה לתשעים רצינו לאחל בשם כל השלוסברגים:

איחול של בריאות,

איחול של שמחה,

והרבה הרבה ברכה.


מצאנו במשנה אִמרה מתאימה:

"שאלהו תלמידיו של רבי נחוניה בן הקנה:

במה הארכת ימים?


אמר להם:

מימי לא נתכבדתי בקלון חברי,

ולא עלתה על מיטתי קללת חברי

ותרן הייתי בממוני".


דברים אלו נאמרו גם עלייך:

את תמיד רואה בכל דבר את הטוב.

מסנגרת על כל אחד

ודנה כל אדם לכף זכות.

תמיד מסתפקת במועט ויעילה בכל דבר:

תפרת, סרגת, אפית, תיקנת

והכל במו ידייך ולשמחת כל נכדייך.


ונסיים בדברי זלמן שזר:

"אין לך גיל שאין לו גיל משלו,

ואשרי המשכיל

המבחין חן כל גיל בגילו.

ואבוי לאוויל המבלבל גילי גיל

ומגלגל את הגיל מגילו

לגיל לא לו.

כי חן כל גיל על גיל שלו".


אשרי שזכית להינות מכל גיל וגיל.חזרה לכתבו עליה