תנ"ך

שמשון - דמותו של משיח - 'מהר שלם'

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 67- 60

חזרה לנביאים