תנ"ך

שמואל - ספר הולדת המלוכה - 'מהר שלם'

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 78- 68

חזרה לנביאים