תנ"ך

מיכל בת שאול - 'מהר שלם'

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 101- 96
'דמויות מן המקרא' - חוברת בהוצאת השכל, תש"לב, עמודים 35- 28

חזרה לנביאים