תנ"ך

דוד ובת שבע - 'מהר שלם'

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 119- 102
'דמויות מן המקרא' - חוברת בהוצאת השכל, תש"לב, עמודים 23 - 3

חזרה לנביאים