תנ"ך

שלמה - הליכותיו של שלמה המלך - 'מהר שלם'

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 161- 139

חזרה לנביאים