תנ"ך

מלכי בית דוד ומלכי ישראל - 'מהר שלם'

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 171- 164

חזרה לנביאים