תנ"ך

יואל בן פתואל - 'מהר שלם'

יואל בן פתואל בנו של שמואל הנביא , דברי רש"י
'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 181- 172

'שמעתין' 100, תש"ן עמודים 108 - 113

חזרה לנביאים