פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'כי תבוא'

יב אלול תשל"ט


יש מצוות שעושים אותן בפה – בדיבור,
ויש מצוות שעושים אותם בגוף – ביד או ברגל,
על כל פנים במעשה מסוים ולא בדיבור בלבד.
בפרשת השבוע מסופר על שלוש מצוות שונות שיש לקיים אותם בדיבור, איזה מצוות הן?חזרה לחומש דברים