פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'כי תצא'

ג אלול תשל"ט


חפשו מצווה שציוותה התורה בבית, למי שבונה בית. האם המצווה היא גם לבנות וגם לבנים.

חפשו מצווה שציוותה התורה בבגדים גם לבנות וגם לבנים,

ומצווה אחרת רק לבנים,

ויש שם גם מצווה בכרם.

 

ועכשיו צריך גם לחשוב על אדם שאין לו אפשרות לקיים את כל המצוות האלה, מה יקיים קודם? האם אפשר להבין את סדר הקדימויות מתוך דברי התורה?חזרה לחומש דברים