פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'דברים'

כה תמוז תש"מ

בפרשת 'יתרו' מסופר שמשה רבנו מינה שופטים בישראל על פי עצתו של יתר, ובפרשת 'דברים' מסופר שהוא עשה את זה מעצמו מפני שהוא בעצמו לא היה יכול לשפוט אותם לבדו, כי הם רבים מאוד, ויש להם כל יום הרבה משפטים. ברגע הראשון נראה שיש כאן סתירה. אבל אין זה כך, אלא בפרשת יתרו מסופר חלק אחד של הסיפורובפרשת דברים מסופר החלק השני.

איך היה המעשה בשלמות?


בפרשת דברים משה רבנו מספר את החלק השני של הסיפור בתוך דברי התוכחה שהוא אומר לישראל, שהם לא התנהגו בעניין זה כמו שצריך. איך היה משה רוצה שהם יתנהגו? ואילו התנהגו כמו שצריך איך היה משה עושה כדי שלא יתעייף כל כך בעניין המשפטים?

תשובה לשאלה זו תמצאו אחרי שתקראו במלכים א' פרק ג' פסוקים ה - יד.


יוסף ה' עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לה', עושה שמים וארץ - מאיפה לקוחים שני הפסוקים האלה, ואיך הפסוקים הדומים להם בפרשת דברים?

חזרה לחומש דברים