פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'וירא'

טו מרחשון תש"מ

לאברהם אבינו יש שני שמות. מה הם? מהו המובן וההסבר לכל שם?

כמה שמות יש לשרה (יותר משניים). מה הם? מה ההסבר והמובן לכל השמות. (רמז; חפשו גם בפרשת 'לך לך' וגם בסוף פרשת 'נח').

ליצחק יש רק שם אחד, מהו ההסבר והמובן של שם זה?

כמה שמות יש לישמעאל. מהו ההסבר והמובן של שמות אלה?

מהו המובן של כל השמות של יעקב, ושל כל השמות של עשו?

מסיפור התורה על יעקב ועשו אפשר להבין שלשניהם היה קול דומה מאוד. תמצאו איך אפשר להבין את זה?חזרה לחומש בראשית