פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'חיי שרה'

כו מרחשון תש"מ

מי יותר פיקח אברהם או שרה? איך אפשר להכיר את זה?

מי יותר פיקח יצחק או רבקה ואיך ניתן להבין זאת?

אצל יעקב מי יותר פיקח יעקב או רחל ואיך אפשר להבין זאת?

ראובן הוא צדיק כבר כשהוא ילד, במה הראה ראובן שהוא צדיק?

חזרה לחומש בראשית