פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'ויצא'

ז כסלו תש"מ

"וַיֶּאֱסֹף לָבָן אֶת כָּל אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם וַיַּעַשׂ מִשְׁתֶּה": בראשית כט, כב, לבן הזמין את כל אנשי המקום לחתונה של יעקב עם לאה, ועשה להם סעודה חגיגית. אר הלא מקודם אדם מכין את הסעודה, מבשל ואופה ועורך שולחנות, ואחרי כן הוא פותח את שערי הבית ונותן להם שיתאספו, ואיך עשה לבן כאן את ההפך שמקודם הוא אוסף את כולם, ואחרי כן הם כולם עומדים מסביבו והוא מתחיל להכין את המשתה?      

 

אלא שהוא עשה כאן תעלול גדול. הוא אסף את כל אנשי המקום וסיפר להם עד כמה יעקב מוצלח, ועד כמה שהוא עוזר לו, ועד כמה שגם להם טוב שאדם כזה נמצא בעיר, שהוא עוזר כל כך גם לכל אדם.

 

ובינתיים עד שהוא מדבר לקחו בני ביתו את כל הארנקים ואת המעילים של כל האנשים והוציאו אותם משם והלכו ומכרו אותם ובכסף קנו מהר כל צרכי סעודה וכיבדו את האנשים ביד רחבה. כשהאנשים רצו כבר ללכת הביתה ראו שאין להם מעילים.

 

זהו מה שכתוב: "וַיֶּאֱסֹף לָבָן אֶת כָּל אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם וַיַּעַשׂ מִשְׁתֶּה" (מן הכסף שקיבל עבור המעילים שגנב מהם), מה יש לדבר? "לבן הארמי" - "לבן הרמאי".

 

שאלה (לאמוץ)

במשניות במסכת יומא פרק ה משנה ב מדובר על "אבן" שהיתה בבית המקדש מימות שלמה המלך שבנה את בית המקדש הראשון.       

מה שם האבן הזאת?

למה שימשה האבן הזאת?

מי הכין עבור שלמה המלך את האבן הזאת הרבה זמן לפני שנולד שלמה?

 

כדי לתת תשובה נכונה לשאלה זו, עליכם לעיין בפרשת "ויצא" פרק כח פסוקים יח - כב ובפירוש 'אור החיים' שם לפסוק יב.    

                 

שאלה (לנתי)

בפרשת ויצא פרק כח פסוק כב נודר יעקב אבינו שיפריש מעשר לה', מכל מה שה' יתן לו.

מעשר מפרישים רק בארץ ישראל, והלא יעקב כעת יוצא מן הארץ לחוצה לארץ.

הלא מפרישים מעשר רק מן הצומח, ויעקב אבינו אינו זורע כלום, ואין לו תוצרת חקלאית?

במה מתעסק יעקב בבית לבן בארם נהריים, וממה הוא מרווית לפרנסתו?

 

שאלה (לגליה)

מה זה גַלְעֵד, ומה זה גִלְעָד? ולמה אני שואל שאלה זו דווקא לך גליה?
חזרה לחומש בראשית