פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'וישב'

כ כסלו תש"מ

יש מפרש על התורה האומר, שמשני השרים של פרעה שחלמו חלומות וסיפרו אותם ליוסף, שיפתור להם את חלומותיהם, אחד חָטָא לפרעה יותר, והשני חָטָא פחות. ולבסוף פרעה תלה את הפחות אשם, וליותר אשם, הוא נתן חנינה.

למה היה זה יותר אָשֵם, וזה פחות אָשֵם?

מדוע נתן ה' בלבו של מלך מצרים לתת חנינה דווקא לשני? כי לבו ורצונו של מלך אינו ברשותו, כי אם ה' הוא שמפנה את מחשבתו של כל מלך ושל כל מנהיג, כפי שה' רוצה, על כו אני שואל, מה יכולה להיות הסיבה שמי שפשע יותר לפני פרעה, נתן ה' בלבו של פרעה, שדווקא לזה יתן פרעה חנינה?

יש לפרעה שלושה שרים, כפי שמסופר בפרשת 'וישב' שר המשקים, שר האופים ושר הטבחים. עכשיו שר המשקים יש לו תפקיד, שר האופים יש לו תפקיד, ושר הטבחים יש לו גם כן תפקיד.

רש"י מפרש על שר הטבחים (פרק לח, פסוק לו) שהוא השר על כל שוחטי בהמות המלך.אבל אונקלוס מתרגם שם שהוא שר על כל מי שצריך להרוג את הפושעים במדינה שהמלך מצווה להרוג אותם.

מתוך כל הסיפורים בהמשך מסתבר יותר כדברי התרגום ולא כדברי רש"י - מי יודע מדוע אני חושב כך? חזרה לחומש בראשית