פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

חלומות בספר בראשית

כז כסלו תש"מ

כמה חלומות חלמו אנשים שהוזכרו בספר בראשית?

כמה אנשים חלמו חלום אחד, כמה אנשים חלמו שני חלומות, וכמה חלמו שלושה חלומות?

כמה זוגות של חלומות יש בספר בראשית (כעין תאומים)?

חזרה לחומש בראשית