פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'ויחי'

ו טבת תש"מ

מהו הקשר הרעיוני בין הפטרת פרשת 'מקץ' אל הפרשה, בין הפטרת פרשת 'ויגש' אל הפרשה, ובין הפטרת 'ויחי' אל הפרשה?

בפרשת 'ויחי' מסופר שיעקב אבינו בירך את בניו לפני מותו. למה לא כתוב שם שהוא בירך גם את בתו? מה שֵם הבת?

באיזו פרשה בתורה מסופר שעוד צדיק גדול בירך את בני ישראל לפני מותו?


מסופר בפרשה, שיעקב אבינו קרא לכל בניו ודיבר אליהם לפני מותו. לשלושה בנים דברי מוסר ותוכחה. לבן אחד שחשב שגם אליו ידבר דברים כאלה של תוכחה, אמר דברים טובים.
מי הם שלושה הבנים האלה? 

מי הבן הרביעי, מדוע חשב הבן הרביעי הזה שגם אותו ירצה יעקב להאשים, ומדוע חושב יעקב, שזה היה דווקא טוב מה שעשה בן זה?

מכל הילדים של יעקב הוא לא דיבר למישהו מהם, למי? 


חזרה לחומש בראשית