תנ"ך

עמוס - עיונים בדברי עמוס - 'מהר שלם'

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 192- 182

חזרה לכתובים