תנ"ך

דניאל - עיונים בספר דניאל - 'מהר שלם'

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 214- 193

חזרה לכתובים