תנ"ך

מגילת אסתר - היחס אל דברי חז"ל בהלכה ובאגדה - 'מהר שלם'

'מהר שלם' - עיוני תנ"ך ומקדש, מרחבים, תשנ"ט, עמודים 34 - 19

חזרה לכתובים