פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'שמות'

יט טבת תש"מ

איך קוראים לאשתו של אהרון ואיך קוראים לאשתו של משה?

כמה בנות היו בבית ההורים של הנשים האלה?

 

אני אומר שאשתו של משה היא הגדולה מבין  הבנות שבבית הוריה, ואולי גם אשתו של אהרון כך, אבל בזה אינני כל כך בטוח. איך אפשר לדעת זאת?

 

אשתו של אהרון היא בתו של נשיא, ואשתו של משה בתו של כומר.

                                                                 

בספר בראשית מסופר על אדם גדול נוסף, שגם הוא לקח לאישה בתו של כומר אחד. גם זאת ילדה שני בנים, וגם זאת ילדה שני בנים. אשתו של אהרון אמנם ילדה ארבעה  בנים, אך שנים מתו לה לפני שהספיקו להתחתן וללדת ילדים, כך שנשארו גם לה רק שני ילדים. אולי זהו הטבע של הנשים שנישאו לאנשים כלכך חשובים.        

 

בפרשת 'שמות' הוזכר שמו של 'הראל' בתורה בסדר הפוך.

יש רמז ל'אמוץ' במשה רבנו, ויש גם רמז ל'גליה' בסיפור על משה רבנו.

בהפטרה ישנה המילה 'גמולי', וזאת בגימטריה 'אֵם גליה' – כל הפרק לקוח מספר ישעיהו.

'נתי' יש לו רמז בפרשה, ושוב לא יותר מרמז; פרק ה פסוק יח.

 

תשובות 

אשתו של אהרון היא אלישבע בת עמינדב.

אשתו של משה רבנו היא ציפורה בת יתרו.

 

בבית אשתו של אהרון - מוזכרים רק אלישבע ונחשון.

                 

"ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר". שמות פרק ו פסוק כג

 

אלישבע אשת אהרון הייתה אחות של נחשון שהיה נשיא של  מטה יהודה.

"ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה". במדבר פרק ז פסוק יב 


האם גם עמינדב היה נשיא?

 

ציפורה אשת משה הייתה בתו של יתרו כהן מדין (שמות ג, א).

 

יוסף התחתן עם אסנת בת פוטיפר כהן און.

"ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטיפרע כהן און לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים". בראשית פרק מא פסוק מה

 

אבן עזרא: כהן און - עובד השם או עובד עו"ג.

רש"י: פוטי פרע - הוא פוטיפר.

 

ליוסף ואסנת נולדו שני בנים: מנשה ואפרים (בראשית מא).

למשה וציפורה נולדו שני בנים: גרשום ואליעזר (שמות ב')

לאהרון ואלישבע נולדו ארבעה בנים: נדב ואביהו אלעזר ואיתמר.

נדב ואביהו מתו כאשר הקריבו אש זרה (ויקרא י') ~נשארו שניים.חזרה לחומש שמות