פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'וארא'

חלוקה לפרשיות

החלוקה לפרשיות איננה נתונה וקבועה על ידי חז"ל. בספר תורה איננה חלוקה כזאת, אלא שם הכל כתוב כאילו זה המשך אחד. חז"ל רק תיקנו שיגמרו את כל קריאת התורה במשך שנה אחת, וכך יעשו כל שנה. הקהילות מצידן קבעו מה יקראו בכל שבת ושבת. ובתחילה הייתה כל קהילה

מחליטה על דעת עצמה מה לקרוא בכל שבת, ואיך לחלק את הקריאה בכל שבת לשבעה העולים לתורה, איפה יהיה שני, איפה יהיה שלישי, איפה יהיה מפטיר. ובמשך  הזמן נתגבש נוהג כמעט אחיד.

 

למה הפסיקו בשבת פרשת 'וארא' אחרי מכת 'ברד' וקראו באותה שבת רק שבע מכות. האם יש טעם מיוחד לקרוא רק שבע מכות בנשימה אחת, ולהשאיר שלוש מכות לשבת הבאה?

 

התורה מספרת באריכות איך ניצל משה רבנו כשנולד. למה אין התורה מספרת כלום איך ניצל אהרון מהמצרים שלא השליכו אותו ליאור?חזרה לחומש שמות