פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'בא'

סוף פרשת 'בא' - שביעי

הוזכרו כאן שלוש מצוות שה' מצווה אותנו. מה הן המצוות?

למה הוזכרו שלוש המצוות האלה כאן?

חזרה לחומש שמות