פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'אחרי מות'

בפרשת 'אחרי מות' מלמדת התורה על כל הנשים האסורות בנישואים (גילוי עריות), והיא חוזרת על כל הדבר הזה גם בפרשת 'קדושים'.

מה היא הוסיפה ב'קדושים' שלא לימדה עדיין ב'אחרי מות'?

מדוע לא סיימה את כל הנושא בפעם הראשונה, וחזרה על כל הנושא רק כדי להוסיף פרט זה? והלא היה זה יותר הגיוני להגיד הכל בפעם הראשונה, כדי שלא יהיה צורך לחזור על זה פעם נוספת.

חזרה לחומש ויקרא