פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'אמור'

יד אייר תש"מ

בפרשת 'אמור', מסופר על כל החגים: שבת, פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת שהוא גם שמחת תורה.

בוודאי יש גם רמז לחנוכה ופורים, מי מוכן לחפש את הרמזים, ומי מוכן גם למצוא אותם? 

חזרה לחומש ויקרא