פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'במדבר'

כ אייר תש"מ

בפרק א' נמנו שנים עשר אנשים חשובים העומדים כל אחד בראש שבט משבטי ישראל, ונמנו גם שמות השבטים. איזה שבט לא נמנה ביניהם?

מה הסיבה לכך שלא נמנה השבט ההוא? האם זה מפני שהתורה רוצה בזה לכבד אותו השבט, או מפני שהיא אינה רוצה לתת לו את הכבוד כדי למנות אותו בין שאר שבטי ישראל?


שאלה מן ההפטרה של 'במדבר'

וארשתיך לי לעולם.

וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים.

וארשתיך לי באמונה, וידעת את ה'.

בפסוקים אלה רמוזים מעשי בראשית, כלומר שבעת ימי הבריאה, ובהם רמוז שבשבת חובה ללמוד תורה. איך?


חזרה לחומש במדבר