פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'חוקת'

ב תמוז תש"מ

'בלעם' הוא עשר פעמים 'בלק' - איך זה? (חישבו גימטריה).

'בלעם' הוא טיפש על הארץ, 'בלק' הוא טיפש באוויר, מי יודע להגיד מדוע?

'מואב' זהו עמו של בלק ובכן 'מואב', כל העם הזה רוצים לספור ספירת העומר. איך זה? (חישבו גימטריה).

בסוף פרשת בלק מסופר שהיתה מגפה בישראל, כעונש על חטא שחטאו ישראל. אני אומר שעל כל חטא שחטאו מתו במגפה אלף אנשים מכל שבט. כמה אנשים מתו מכל שבט, וכמה חטאים חטאו איפוא?

מיהו 'בלעם' נביא או מכשף?

מה המשותף בין 'בלעם' ולהבדיל בין המשיח? 

חזרה לחומש במדבר