פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

יום העצמאות

'הר המור', 'הר הלבונה'

שני הביטויים האלה נמצאים ב'שיר השירים', ורוב המפרשים אומרים שהכוונה היא להר המוריה, היינו להר הבית שבירושלים.

אך יש מי שמפרש, 'הר המור', הוא 'הר סיני'. מי הוא זה שמפרש כך?

ויש גם שיר אחד בתוך זמירות של שבת, שבו המשורר קורא ל'הר סיני' , 'הר המור'. איזה שיר הוא זה? ומי הוא המשורר?

חזרה לחגים וימים מיוחדים