פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

שבועות

התורה בכלל לא ניתנה בחג השבועות, אלא ביום אסרו חג, שהוא יום טוב השני. מכאן יש ללמוד שלא לזלזל ביום טוב שני של גלויות!

באותה שנה היה פסח ביום ה' ושבועות ביום ו' והתורה ניתנה בשבת, שהוא היום הקדוש ביותר בכל העולם, בכל הזמנים ובכל הדורות. 


מדוע קוראים בשבת 'בהעלותך' ובשבת 'חנוכה' אותה הפטרה?

מדוע קוראים בשבת פרשת 'האזינו' ובשביעי של 'פסח' אותה הפטרה?

בגרמניה היה מנהג בשבת שיש בבית הכנסת חתן בשבעת ימי המשתה שלו, לקרוא את הפטרת פרשת 'ניצבים', שהיא מתחילה בפסוק שוש אשיש בה'. מהי הסיבה למנהג זה?

מהי הסיבה לקריאה בתורה ולהפטרה של יום שני של שבועות? חזרה לחגים וימים מיוחדים