פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

ביכורים

הבאת ביכורים

בפרק א' משנה ח-ט אנו לומדים על האחריות של המביא ביכוריםלנזק שניזוקו הביכורים בדרך כשהביא אותם.

במשנה אחת כתוב שהאחריות מוטלת עליו רק עד שמביא אותם להר הבית, ואם ניזוקו אחרי כן אינו חייב להביא אחרים במקומם. ובמשנה השניה נאמר שהוא אחראי לשלמותם של הביכורים עד שהם נכנסים לעזרה.

חזרה לחגים וימים מיוחדים