משפחת ברגמן

הגאון הרב אליעזר ברגמן עלה לארץ בשנת תקצ"ה - 1835. בשנה זו הגיע הרב אליעזר ברגמן ומשפחתו מגרמניה (אשכנז) לארץ ישראל. לעיר האיטלקית טרייסט הגיעו בעגלות רתומות לסוסים ובעיר נמל זו עלו לאוניה. באוניה שהו 46 יום, הם הגיעו לנמל בירות, ומשם רכבו על פרידות לצידון, שבה היתה באותם ימים קהילה יהודית יפה.

עם חבר יצא הרב אליעזר ברגמן בשיירה רכובה לבדוק מקום לגור בו. השניים עברו בצפת, טבריה ושכם ומשם הגיעו לירושלים. בירושלים קיבל הרב אליעזר ברגמן החלטה שירושלים תהיה מקום מגוריו. הוא שלח שליח להביא את אשתו וילדיו למקום המגורים שהכין להם. 

אשתו וילדיו הפליגו באניה ליפו ומיפו רכבו על חמורים לירושלים.המשפחה הגיעה לירושלים כעבור שבעה חודשים מצאתם לדרך.  

לרב אליעזר ברגמן היו 13 ילדים מתוכם שרד רק ילד אחד - יהודה.

הרב אליעזר ברגמן נמנה עם הגרעין המייסד של כולל הו"ד ואת מושבו קבע בעיר העתיקה.

בי"ט ניסן ה'תרי"ב - 1852, בעת שהותו בברלין לצורך גיוס תרומות, חלה הרב ברגמן במגפת הטיפוס ונפטר לאחר מספר חודשים. הוא נקבר בבית העלמין הישן בברלין  ועל מצבתו נחקק "פה נטמן איש ירושלים".

מאה ועשרים שנה לאחר פטירתו הצליח אברהם ברטורא, אחד מצאצאיו לאתר את קברו בברלין ולהעלות את עצמותיו לירושלים. הוא נטמן בבית הקברות בהר הזיתים.