משפחת ברגמן

"ישאו הרים שלום" - ברטורא אברהם 
מכתבי מסע ועליה 1834-1836 : גורל משפחה יהודית שעלתה מגרמניה בתחילת המאה התשע-עשרה.
   - מהדורה ראשונה - ערך והתקין לדפוס אברהם ברטורא ז"ל, אחיו של הרב שלמה מן ההר זצ"ל.
   - מהדורה שניה - הביאה לדפוס תמר אלידע לרגל כנס משפחתי לצאצאי יהושע ואסתר ברגמן, סוכות תש"ס.


"בלב קשוב" - ברטורא אברהם
תולדות אליעזר ברגמן איש ירושלים תקנ״ט־תרי״ב (1799־1852). 


"שמיים גבוהים" - ברטורא אברהם
פרקי-יומן ירושלים ונירנברג תר"ע -תר"ץ (1930-1940) 200 עמודים.


 
"בהר ייראה" - ברגמן אליעזר בן הרב יוסף בנימין, ירושלים תשל"ה
חידושי תורה לש"ס, הלכות התלויות בארץ, שאלות ותשובות
ערך הרב שלמה מן ההר; התקין והביא לדפוס אברהם ברטורא;