ילדיו

נעמי הבת הבכורה 
נעמי - הרב יעקב פנחס כהן ז"ל / הרב שלמה גוטפריד ז"ל
ילדיהם: 
שפרה (כהן) ועמוס פניגשטיין 
ילדיהם:

הדס ואורי וינרב, ילדיהם: גלעד, אביה, רוני, איתמר

עדי וניצן זימרן, ילדיהם: קמה, כרמי, ארבל

אביעד ושלומית (דימנט) פניגשטיין, ילדיהם: יאיר, נטע, דרור

מרב ויהודה גזבר
אברהם 


מירי(כהן) ואודי פרומן
ילדיהם:

עטרה ויואב הרמן, ילדיהם: עברי יהונתן, תהל רחל, גפן אדוה

תמר שושנה ואלרון בהרב, ילדיהם: הראל פנחס, מעין, טל
יעקב חיים ובתאל פרומן, ילדיהם: גאיה
חנן אריה
הלל מרדכי

אילת הינדה (כהן) ועמנואל שאול וידר
ילדיהם: 

ציון מרים וזאב וגשל, ילדיהם: יובל אריה
טל שושנה ואוריה גאל דור, ילדיהם: רעי
יעקב יוחאי ואחינועם וידר
בארי מרדכי,
אורי שלום

 

שמואל מנחם ושרי (סלושץ) כהן
ילדיהם: 

יעקב,
אסתר ציפה וחיים מרדכי זאב שולמן,
ישראל מאיר ושולמית כהן, וילדיהם: חיה
מרדכי אליהו,
שושנה נחמה ואברהם הלפר, וילדיהם: אילה
שמעון דוד,
יהושע לייב,
יהודית מרים,
אלחנן,
אברהם ישעיהואמיתי ושפרה (לסינגר) כהן
ילדיהם:

יעקב נחום וחוה כהן, ילדיהם: שושנה רייזל, דבורה ביילה
שמעון אליהו,
אהרן ושירה כהן, ילדיהם: שרה תהילה
משה מרדכי ובלומה רבהקה כהן,
הודיה,
שירה,
שלומית,
זאב יצחק,
חיים יהודה,
אלעזר מנחם,
חיה שרה,
אלישבע


מרדכי יוסף ואסתר בילא (שרייבר) גוטפריד
ילדיהם: 

נחמה חיה, אילה הינדה, אברהם יעקב, הדסה, בתיה, משה זאב, אהרן, אלישבע מטיל 


ישראל זאב וחני (חריטן) גוטפריד
ילדיהם: 

פנינה פרל, חוה שרה, מלכה, רבקה מרים, משה יהודה, אברהם בנימין בייניש, מרדכי