ילדיו

נעמי הבת הבכורה נשואה לרב שלמה גוטפריד.

ילדיהם:

שפרה (כהן) ועמוס פניגשטיין 
ילדיהם:

הדס וינרב, בעלה – אורי, ילדיהם: גלעד, אביה, רוני, איתמר

עדי זימרן, בעלה – ניצן, ילדיהם: קמה, כרמי

אביעד ושלומית (דימנט) פניגשטיין, ילדיהם: יאיר, נטע

מרב, אברהם 


מירי(כהן) ואודי פרומן
ילדיהם:

עטרה הרמן (בעלה – יואב), ילדיהם: עברי- יהונתן, תהל – רחל

תמר שושנה בהרב (בעלה אלרון), ילדיהם: הראל פנחס, מעין, טל

יעקב חיים, חנן אריה, הלל מרדכיאילת הינדה  (כהן) ועמנואל שאול וידר
ילדיהם: 

ציון מרים וגשל (בעלה -זאב), טל שושנה גאל דור (בעלה - אוריה), יעקב יוחאי, בארי מרדכי, אורי שלום

 

שמואל מנחם ושרי (סלושץ) כהן
ילדיהם: 

יעקב, אסתר ציפה שולמן (בעלה - חיים מרדכי זאב), ישראל מאיר, מרדכי אליהו, שושנה נחמה, שמעון דוד, יהושע לייב, יהודית מרים, אלחנן, אברהם ישעיהואמיתי ושפרה (לסינגר) כהן
ילדיהם:

יעקב נחום (אשתו- חוה דינר), שמעון אליהו, אהרן, משה מרדכי, הודיה, שירה, שלומית, זאב יצחק, חיים יהודה, אלעזר מנחם, חיה שרה, אלישבעמרדכי יוסף ואסתר בילא (שרייבר) גוטפריד
ילדיהם: 

נחמה חיה, אילה הינדה, אברהם יעקב, הדסה, בתיה, משה זאב, אהרן ישראל זאב וחני (חריטן) גוטפריד
ילדיהם: 

פנינה פרל, חוה שרה, מלכה, רבקה מרים, משה יהודה, אברהם בנימין בייניש, מרדכי