ילדיו

מחברת הספר "מתוך ההפיכה"
"מתוך ההפיכה" הוא סיפורם של העיר העתיקה ושל תושביה מנקודת מבטה של ילדה, שחוותה על בשרה את אימי המלחמה. מחברת הספר מביאה חוויות אישיות מהמצור בעיר העתיקה במלחמת העצמאות. זהו סיפור אותנטי על תורים ללחם ולמים בעיר הרעבה והנצורה. 

מהדורה חדשה בתשס"ג.

מחברת הספר "ההר הטוב הזה" - דמותו של הרב מן ההר זצ"ל.

פועה נשואה לרב חיים שטיינר

ילדיהם:

אילה ויוסף נתן (יוסי) איתן
ילדיהם:

יהודה משה ושרה חיה איתן, ילדיהם: ידידיה, בתיה
אביעד יצחק ורות (עטייה)איתן, ילדיהם: בניה שלום, רפאל
חנה צופיה ונדב צבי ויזל, ילדיהם: אלקנה, אריאל, נועה מינה
יאיר נתנאל וצופיה (קטן) איתן, ילדיהם: שרה, נחמן
תהילה אסתר ויהושע שילר, ילדיהם: אליהו ברוך, הדר מלכה
אפרת שרה ונחמיה הירשפלד
אחיה יואל,
תפארת חיה,

 

בלהה (שטיינר) ושמעון אליעזר (אלי) פרידמן  הרב פרידמן מספר על אימו ניצולת השואה 
ילדיהם:

יהונתן צבי ותפארת (שפירא) פרידמן, ילדיהם: אליהו
אביטל צפורה ומלכיאל כהן, ילדיהם: נעמי טליה, עמיחי, הילל
דוד ויוכבד פרידמן, ילדיהם: צופיה
מיכל יהודית ועובד בהרב, ילדיהם: טוהר מיטל
אלחנן,
נעה נחמה,
שמואל משה

 

אברהם יצחק ואילונה נעמה שטיינר

ילדיהם:
בנימין ידידיה ואמונה (ברמסון) שטיינר, ילדיהם: טליה
רבקה מרים אורה ומיכאל הורביץ, ילדיהם: הדסה הודיה,
עקיבא מנחם,
חנה גאולה והראל שראל,
עזרא

 

טליה (שטיינר) נחמה וחיים יהודה שקד

ילדיהם:
חן ואמיר ענבי, ילדיהם: עופרי, ארבל
יחזקאל חי ומאור שקד,
דביר משה,
אלנתן,
נבו שלמה,
תומר הודיה

 

משה דוד ואפרת רחל שטיינר
ילדיהם:

אמיתי יחזקאל ושיראל שטיינר,
אברהם אליה, שירה נחמה, שלמה יצחק, נעם עזרא, דביר אלישיב, אלישע יהודה, שבות ציון

 

פנינה (שטיינר) ואורי משה רותם

ילדיהם:
דוד, מוריה, שירה, איתן עזרא, שלמה זלמן, הודיה


שמואל מנחם ואילנה שטיינר
 

ילדיהם:
הראל עזרא, אורה, ידידיה שלמה, הדס רבקה


חנה (שטיינר) ואיתמר ראובן לשם
ילדיהם:
הודיה חיה, ישי עזרא, אליה דב, אביטל, אורי יעקב, הראל