ילדיו

מחברת הספר "מתוך ההפיכה"
"מתוך ההפיכה" הוא סיפורם של העיר העתיקה ושל תושביה מנקודת מבטה של ילדה, שחוותה על בשרה את אימי המלחמה. מחברת הספר מביאה חוויות אישיות מהמצור בעיר העתיקה במלחמת העצמאות. זהו סיפור אותנטי על תורים ללחם ולמים בעיר הרעבה והנצורה. 

מהדורה חדשה בתשס"ג.

מחברת הספר "ההר הטוב הזה" - דמותו של הרב מן ההר זצ"ל.

פועה נשואה לרב חיים שטיינר

ילדיהם:

אילה (שטיינר) ויוסף נתן (יוסי) איתן

ילדיהם:
יהודה משה, אביעד יצחק  (אשתו – רות לבית עטייה), חנה צופיה (בעלה – נדב צבי) ויזל, יאיר נתנאל (אשתו – צופיה לבית קטן), תהילה אסתר, אפרת שרה, אחיה יואל, תפארת חיה,

 

בלהה (שטיינר) ושמעון אליעזר (אלי) פרידמן  הרב פרידמן מספר על אימו ניצולת השואה 

ילדיהם:
יהונתן צבי (אשתו – תפארת לבית שפירא), אביטל צפורה (בעלה מלכיאל יגאל) כהן, דוד, מיכל יהודית, אלחנן, נעה נחמה, שמואל משה

 

אברהם יצחק ואילונה נעמה שטיינר

ילדיהם:
בנימין ידידיה (אשתו – אמונה לבית ברמסון), רבקה מרים אורה, עקיבא מנחם, חנה גאולה, עזרא

 

טליה (שטיינר) נחמה וחיים יהודה שקד

ילדיהם:
חן (בעלה – אמיר) ענבי, יחזקאל חי, דביר משה, אלנתן, נבו שלמה, תומר הודיה

 

משה דוד ואפרת רחל שטיינר

ילדיהם:
אמיתי יחזקאל, אברהם אליה, שירה נחמה, שלמה יצחק, נעם עזרא, דביר אלישיב, אלישע יהודה, שבות ציון

 

פנינה (שטיינר) ואורי משה רותם

ילדיהם:
דוד, מוריה, שירה, איתן עזרא, שלמה זלמן, הודיה


שמואל מנחם ואילנה שטיינר
 

ילדיהם:
הראל עזרא, אורה, ידידיה שלמה, הדס רבקה


חנה (שטיינר) ואיתמר ראובן לשם
ילדיהם:
הודיה חיה, ישי עזרא, אליה דב, אביטל, אורי יעקב