ילדיו

הרב חיים מן ההר נשוי למרים לבית בידרמן. הוא שימש כראש ישיבת "תורת ירושלים". בשנת תשע"ב הוקמה ישיבה בראשותו בביתר.

ילדיהם: 

בתיה בת-ציון ויוסף פסח מרקוביץ
ילדיהם: 

אילה הינדא ואהרון יפה'ן, 
אסתר פייגא וחיים פראג
יעקב יצחק ושפרה מרקוביץ, 
ירחמיאל אריה,
 טובה תמימה, שלמה זלמן, חוה שרה, הדסה, שמואל, שפרה רוחמה, מאיר שמחה, דוד שלום,

שמואל מנחם ורבקה מן-ההר
ילדיהם:  

יחיאל מאיר וחנה מן ההר,
שרה חוה ויצחק רפופורט,
אסתר, שירה נחמה, יהודית בת-ציון, אילה הינדא, תמר, שלמה זלמן, רות, משה

 

חנה ואליהו קצבורג
ילדיהם:  
יעקב שמואל, יצחק גילה חוה שרה, אילה הינדא, אלחנן משה, שלמה זלמן, שמעון נתן נטע

 

רבקה (מן ההר) ויוסף מירניק
ילדיהם:  

בתיה יהודית חיה, יעקב יצחק, שלמה זלמן, יענטא עטיל אסתר, חוה שרה, משה שמעון, בצלאל דוד

 

אברהם ישעיהו וצפורה מן-ההר
ילדיהם:  

חוה שרה, נעמי, רות, שלמה זלמן, הלל, נחמה, יעקב יצחק, נחום

 

אלטע נחמה ורפאל הכהן קוק
ילדיהם:  

יעקב יצחק, אליעזר דוד, חוה שרה, אברהם, אהרן

 

יעקב יצחק והינדא מן-ההר
ילדיהם:  

אליעזר ליפא, חוה שרה, שלמה זלמן, שמואל נח, אהובה

 

נחום ומירל פרומט מן-ההר
ילדיהם:  

שלמה זלמן, אסתר יהודית, יעקב יצחק

 

שמעון נתן נטע ורחל מן-ההר
ילדיהם:  

מאטיל בת-שבע