ילדיו

הרב חיים מן ההר נשוי למרים לבית בידרמן. הוא שימש כראש ישיבת "תורת ירושלים". בשנת תשע"ב הוקמה ישיבה בראשותו בביתר.

ילדיהם: 

בתיה בת-ציון (מן ההר) יוסף פסח מרקוביץ
ילדיהם: 

אילה הינדא (בעלה אהרן) יפה'ן, אסתר פייגא, יעקב יצחק, ירחמיאל אריה, טובה תמימה, שלמה זלמן, חוה שרה, הדסה, שמואל, שפרה רוחמה, מאיר שמחה, דוד שלום,

שמואל מנחם ורבקה מן-ההר
ילדיהם:  

יחיאל מאיר, שרה חוה, אסתר, שירה נחמה, יהודית בת-ציון, אילה הינדא, תמר, שלמה זלמן, רות, משה

 

חנה (מן ההר) ואליהו קצבורג
ילדיהם:  

יעקב שמואל, יצחק גילה חוה שרה, אילה הינדא, אלחנן משה, שלמה זלמן, שמעון נתן נטע

 

רבקה (מן ההר) ויוסף מירניק
ילדיהם:  

בתיה יהודית חיה, יעקב יצחק, שלמה זלמן, יענטא עטיל אסתר, חוה שרה, משה שמעון, בצלאל דוד

 

אברהם ישעיהו וצפורה מן-ההר
ילדיהם:  

חוה שרה, נעמי, רות, שלמה זלמן, הלל, נחמה, יעקב יצחק, נחום

 

אלטע נחמה (מן ההר) ורפאל הכהן קוק
ילדיהם:  

יעקב יצחק, אליעזר דוד, חוה שרה, אברהם, אהרן

 

יעקב יצחק והינדא מן-ההר
ילדיהם:  

אליעזר ליפא, חוה שרה, שלמה זלמן, שמואל נח, אהובה

 

נחום ומירל פרומט מן-ההר
ילדיהם:  

שלמה זלמן, אסתר יהודית, יעקב יצחק

 

שמעון נתן נטע ורחל מן-ההר
ילדיהם:  

מאטיל בת-שבע