ילדיו

אסתר נשואה לרב עמיאל שטרנברג.

ילדיהם:

מוריה רחל ומנחם הראל (לבית לוינשטיין)

ילדיהם:
מתניה יוסף ונעמי הראל,
נחלה, רותם, שלמה בנימין, יערה חיה, אברהם אליהו, צופיה יהודית, חגי ישראל, ישי אלחנן


אפרת מרים ושמחה אריה לייב ברמן

ילדיהם:
הודיה לאה ובר בטיטו, ילדיהם: ניתאי, שחר 
בועז מאיר, אלדד בן ציון, יהונתן משה, אוריה אביטל, אלישיב שלמה, רות יהודית, אמיתי אליהו, שבות הדס


אילת ודוד ישובייב

ילדיהם:
אורי,
טל רחמים,
כרמל ואיתן דיאמנד,
עדי, יאיר, ידיד שלמה, תגל ציון, שיר הלל

 

רעות ואחיקם עובדיה גץ

ילדיהם:
יאיר דור, חושן, מכורה יהודית, שגב מאיר יהודה, אליה משה, דגן

 

משה דוד ושפרה שטרנברג

ילדיהם:
לבונה, הדר, תמר יהודית, שירה חנה, שלמה ידידיה, יסכה, יפעת מיטל, יעל הודיה

 

אביטל שרה ואריאל כהן
ילדיהם:

נועם אהרון, ישי שמואל, איתמר, אביעד משה, רחל נחלה, טל הודיה, יוסף, יהונתן

 

רננה חיה ושלום שפירא
ילדיהם:

אלישע, אשחר, דויד, רועה תם, יהל, נטף

 

יהודה צבי אליעזר ושולמית זהרה שטרנברג 
ילדיהם:

נעמה, שלמה, יצחק, אפרים


כלילה שושנה  ואליחי שמעון טנג'י,
ילדיהם:
שוהם, שחרי