ילדיו

אסתר נשואה לרב עמיאל שטרנברג.

ילדיהם:

מוריה רחל (שטרנברג) ומנחם הראל (לבית לוינשטיין)

ילדיהם:
מתניה יוסף, נחלה, רותם, שלמה בנימין, יערה חיה, אברהם אליהו, צופיה יהודית, חגי ישראל, ישי אלחנן


אפרת מרים (שטרנברג) ושמחה אריה לייב ברמן

ילדיהם:
הודיה לאה (בעלה - בר אליהו) בטיטו, בועז מאיר, אלדד בן ציון, יהונתן משה, אוריה אביטל, אלישיב שלמה, רות יהודית, אמיתי אליהו, שבות הדס


אילת (שטרנברג) ודוד ישובייב

ילדיהם:
אורי, טל רחמים, כרמל, עדי, יאיר, ידיד שלמה, תגל ציון, שיר הלל

 

רעות (שטרנברג) ואחיקם עובדיה גץ

ילדיהם:
יאיר דור, חושן, מכורה יהודית, שגב מאיר יהודה, אליה משה, דגן

 

משה דויד ושפרה שטרנברג

ילדיהם:
לבונה, הדר, תמר יהודית, שירה חנה, שלמה ידידיה, יסכה, יפעת מיטל

 

אביטל שרה (שטרנברג) ואריאל כהן

ילדיהם:
נועם אהרון, ישי שמואל, איתמר, אביעד משה, רחל נחלה, טל הודיה

 

רננה חיה (שטרנברג) ושלום שפירא

ילדיהם:
אלישע, אשחר, דויד, רועה תם, יהל

 

צבי יהודה אליעזר ושולמית זהרה שטרנברג 

ילדיהם:
נעמה, אהוד שלמה


כלילה שושנה (שטרנברג)  ואליחי שמעון טנג'י