משפחת ברגמן


רבקה ויוסף מאיר כהן

ילדיהם: 

אהרן וחוה כהן-כיידן


רות ויגאל לוסין
ילדיהם: 

יואב ואפרת לוסין, דפנה לוסין, גליה וגבריאל אלטרץ

 


אברהם אליעזר ופאני בר-טורא
בנו: 

יעקב ויואנה בר-טורא
ילדיהם: 

ערן מיכאל וואני בר-טורא

אמיר בר-טורא

 


ירחמיאל ישעיהו ורעיה סופי
[בזיוו"ש – שרה] בר-חי
ילדיהם: 


נ
תן צבי וצביה בר-חי
ילדיהם: 

עופר אריה ורחל כרמלה בר-חי

יעל נחמה ויגאל לוי 

אילת צפורה ומורן מוצ'ןנחום עזריאל ז"ל
 


יהושע ופנינה בר-חי
ילדיהם: 

צופית טובה ואבשלום יהודה טסלר

איתמר יצחק ורויטל בר-חי

חיים שלום ובשמת בר-חי

אריאלה ואילן כהן

בתאל ורונן הלוי


אח נוסף מרדכי - נהרג כחייל בשירות הבריטים במצרים ב- 8.8.1941 - טז באב תש"א, בן 28 היה במותו. היה חשמלאי, אולי היה חשמלאי מטוסים, התחשמל ונהרג. הוא נפל על אדמת מצרים ונקבר שם בחלקה הצבאית.
לוח זיכרון לנופלים חברי נווה יעקב ועטרות במלחמת העצמאות ובמלחמת העולם השניה הוקם בפסגת זאב ב'גן הגבורה' וביניהם הונצח שמו של 'מרדכי ברגמן' הי"ד. (ההר הטוב הזה - פועה שטיינר, עמוד 124)