פרשת שבוע, חגים - שאלות, חידות, 'וורטים', ימים מיוחדים

פרשת 'לך לך'

ח' מרחשון תש"מ

לאדם וחוה היו שלושה בנים. לנח היו שלושה בנים, וגם ללמך אביו של אברהם - שלושה בנים.

כל אחד משלושת הבנים יחפש לו חבר בשני הבתים האחרים. בן 'אדם' עם בן 'נח', עם בן 'למך' - וכך יהיו שלוש קבוצות של חברים.

עליכם להציע מי יתחבר עם מי, צדיק עם צדיק, בינוני עם בינוני, רשע עם רשע.

חזרה לחומש בראשית